Ventus Rosa - brod koji zna kuda plovi

Ventus Rosa je ruža vjetrova. A ruža vjetrova na našem moru je iznimno bogata - burin, levant, grego, oštro, pulenat, bura, jugo, tramontana.

More i vjetrovi su oduvijek povezani. Logo je kombinacija simbola ruže vjetrova (lat. Ventus Rosa) i više fontova. Kombinacija ozbiljnosti i razigranosti, mora i vjetra.

Ljeto je, na moru se vidi samo bljesak sunca, Ventus Rosa isplovljava. Vodi vas po svim skrivenim uvalama i otkriva tajnu zašto je dan na moru, najbolje proveden dan.

Ventus Rosi smo radili sve što je potrebno za start i prve rezervacije tura - logo s varijacijama, letke s informacijama o turama, plakate i vizuale za društvene mreže.

Ventus Rosa, želimo da vjetar puše mirno i u vašem smjeru.

design: Kasheta